آدرس
میدان انقلاب خیابان جمالزاده جنوبی شماره 114 طبقه همکف
تلفن تماس
+۹۸ (۲۱) ۶۶۴۵۲۶۰۶ - ۶۶۵۶۵۶۲۲ - ۶۶۴۲۶۱۷۰
پست الکترونیک
abshanbook@gmail.com
شبکه‌های مجازی